Herken het patroon. Doorbreek het patroon.

De komende serie blog artikelen is een experiment in het toevoegen van nog meer waarde voor jou, beste lezer. Mogelijk dat we nog even moeten zoeken naar de juiste vorm maar het idee is wel dat je aan het eind van ieder artikel er direct mee aan de slag kan. Het zullen voornamelijk praktische toepassingen zijn van de methode uitgelegd in het gratis boek en waar ik je ook in train tijdens bijvoorbeeld een coachingsessie of workshop.)

Uitstelgedrag aanpakken begint met het  herkennen van de patronen. ‘Eitje’ zul je zeggen als volleerd uitsteller. Je bent waarschijnlijk in staat om zo je eigen uitstelpatronen te beschrijven. Maar als voorbeeld wil ik je nu een kijkje geven achter de schermen.

Herken het patroonEen paar weken geleden, heb ik via deze blog, de mogelijkheid geboden om gratis twee nieuwe Engelstalige boeken van mij te downloaden. In ruil daarvoor vroeg ik om recensies van die boeken op de boekensite. Op die uitnodiging kwam een respons van 5% (gemeten naar het aantal leden op de mailinglist). In internet-termen is dat een goede tot zeer goede score.

Dus 5% procent had interesse in het aanbod. Deze personen hebben van mij allemaal een mail ontvangen met daarin de download links en de coupon codes om de boeken gratis te kunnen downloaden. En dan komt nu de verrassing, die eigenlijk geen verrassing mag zijn. Van die 5% heeft slechts 20% gebruik gemaakt van het aanbod!

Tja, je bent uitsteller of je bent het niet meer!

En dit is dan hoe kansen komen en diezelfde kansen ook weer onbenut gaan. Het patroon in optima forma.

Als uitsteller weet je bijna altijd wel wanneer je patroon getriggerd is. Je weet kortom precies wanneer je iets uit de weg gaat en/of niet afmaakt. Je weet wanneer je een unieke kans laat liggen. Dat is dus het uitgelezen moment om die blokkade aan te pakken!

Gebruikmakend van de methode uit het boek laat je hier dus nu eerst je voorbereidingszin op los, voordat je verder gaat met het verwijderen van de blokkade. Een goede voorbereidingszin zou in dit geval iets kunnen zijn als:

Ondanks dat ik niet blij ben dat ik het downloaden van het boek uitstel, accepteer ik mijzelf volledig en oprecht.

Een betere voorbereidingszin komt naar boven als je even stil staat bij wat dat ‘ik ben niet blij’ in dit geval eigenlijk behelst. Onthou dat uitstelgedrag slechts een symptoom is. Wat zit hieronder? Het zou kunnen zijn dat je er tegenop ziet om een recensie te moeten schrijven als je dit commitment aangaat. En daarachter kan dan weer de gedachte schuil gaan dat je bang bent dat je niet weet hoe een recensie te schrijven. Je betere voorbereidingszin wordt dan in dit geval:

Ondanks mijn angst dat ik niet in staat zal zijn een goede recensie te schrijven, accepteer ik mijzelf volledig en oprecht.

De beste voorbereidingszin komt naar boven als je probeert terug te gaan naar een eerste soortgelijke ervaring. De vraag die dan helpt is ‘Waar herinnert mij dit aan?’. Alleen al hier even bij stilstaan zal eerdere ervaringen triggeren. Kies dan die ervaring met de meeste impact. Het kan zijn dat je teruggevoerd wordt naar het moment dat je je eerste opstel moest schrijven en daar een zware onvoldoende voor scoorde. Je voelde je daar heel beroerd onder en het idee heeft toen post gevat dat dat iets is wat jij niet kan.

Wat betekent het woord ‘beroerd’ in die ervaring? Staat het voor schaamte, vernederd, geïntimideerd of misschien wel alle drie? Creëer dan je voorbereidingszin met dat wat je gevoel het beste omschrijft. Je beste voorbereidingszin wordt dan:

Ondanks dat ik me schaam voor mijn lage punt voor het opstel in de brugklas, accepteer ik mijzelf volledig en oprecht.

Merk op dat iedere zin steeds dichter bij de kern komt en daarmee ook steeds krachtiger wordt voor het verwijderen van de blokkade. Doorloop het proces met deze zin en wees alert op andere ervaringen die hierdoor worden getriggerd. Haal ook die door het proces en zie de blokkades verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Zo simpel kan het doorbreken van het patroon zijn.

Bryan Tevreden – Uistelgedrag stopt hier!

(Mocht je dit een waardevol artikel vinden deel het dan  via deze Twitter, Linkedin of Facebook links. Dank je wel!)

Artikelen in deze serie:
  1. Uitstelgedrag en EFT: de methode uitgelegd
  2. Herken het patroon. Doorbreek het patroon.
  3. Hoe stop ik met die moeilijke gesprekken uitstellen?
About the author

Bryan Tevreden

"Als je niet weet waar je naartoe wilt, dan heb je inderdaad ook geen tijd te verliezen"

Click here to add a comment

Leave a comment: